เข้าระบบด้วย E-mail ถ้าลืม/ไม่ทราบ Password ขอใหม่ที่ Forgot Password / Login by e-mail. If forgot/don't know password, please reactivate new password at Forgot Password menu.

BackOffice

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบสนับสนุนสร้างธุรกิจแห่งอนาคต (ฺBLIF Online)
 
blif logoV4.22

เรานั้นคือใคร?
เราคือองค์กรที่ต้องการสร้างธุรกิจเครือข่ายที่แท้จริง
มีผู้นำสูงสุดที่มีแนวคิดที่จะสร้างธุรกิจที่ถูกต้อง
และระยะยาวไม่ฉาบฉวย
พยายามสร้างสรรค์เครื่องมือในการทำงานทั้ง
Offline/Online

เราจะไม่สอนเพียงแค่เรื่องของธุรกิจ
แต่จะสร้างให้คุณเป็นมืออาชีพโดยเข้าใจธุรกิจโดยสมบูรณ์
และทำงานอย่างพี่อย่างน้อง เป็นครอบครัวเดียวกัน
เพื่อสร้างอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของคุณ
และทีมงานของคุณในอนาคต